Σε πόλο έλξης για αρκετούς αλλοδαπούς τουρίστες αναδεικνύεται φέτος η Αθήνα κατά τη χειμερινή περίοδο. Η εγγενής αδυναμία του προορισμού να προσελκύσει τουρίστες από το εξωτερικό τη λεγόμενη χαμηλή σεζόν φαίνεται ότι σταδιακά ανατρέπεται, αφού οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του ιστορικού κέντρου των Αθηνών ανεβαίνουν.