Το ΥΠΕΣ ενέκρινε την κατανομή και πλήρωση 853 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2023-24.

Οι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο και ΕΑγΟ και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, με διάρκεια έως 8 μήνες.

Ολη η απόφαση εδω